PMI-PMP®prep kurs

Home / Våre Kurs i Prosjektledelse / PMI-PMP®prep kurs

Ved å delta på vår PMP® prep kurs får du undervisningen som er godkjent av PMI og som tilfredsstiller kravet om 35 timers prosjektledelse utdanning til PMP® eksamineringen. Fyller du  de formell kravene om utdanning og prosjektledelses erfaring fra før vil deltakelse på vår PMP® prep kurs være det siste du må gjennomføre før du oppfyller alle kravene til PMP® eksamineringen. Varigheten av dette kurser er 35 timer eller 4 dager.