PMI sertifisering

Home / PMI sertifisering

PMI sertifisering

PMI sertifiseringene er den mest anerkjente akkreditering for prosjektledere verden over uavhengig av industri. Over hele verden vil du finne PMI sertifiserte prosjektledere som ledere for viktige prosjekter. Ved å PMI sertifisere deg får du en bekreftelse på din erfaring som prosjektleder og at du behersker en anerkjent internasjonal standard for prosjektledelse.

Se denne korte video for mer informasjon:

Comments are closed.